TelTecnic A/S Den nemmeste vej til styring og kontrol via internettet
Forside
WebCon beskrivelse
WebCon og Internettet
Anvendelsesområder
Referencer
Fordele ved at vælge os
Kontakt os

Webcon og Internettet

Webbaseret SRO system, som benytter GPRS i private net (lukkede) med fast IP-adresse

TelTecnic A/S kan nu tilbyde et ægte Webbaseret SRO system, som benytter GPRS i private net (lukkede) med fast IP-adresse.
At enheden har fast IP-adresse betyder bl.a. at der på et hvilket som helst tidspunkt kan opnås forbindelse med WebCon-enhederne.

At det foregår i private net, betyder bl.a., at uautoriseret adgang forhindres og at kunden gøres uafhængig af centrale servere, som f.eks. forvaltes af leverandøren, teleoperatøren eller kunden selv.

WebCon har også en Ethernet tilslutning, således, at den kan forbindes til lokalnet eller ADSL.

Systemet er karakteriseret ved, at kunden ikke længere behøver at investere i kostbare hoved- stationer for at kontrollere sin proces, idet den daglige betjening og dataopsamling alene foregår ved hjælp af standard værktøjer som Web browsere, Regneark, FTP og Databaser.

Ved opsætning af nye enheder udgør brugerfladen selve anlæggets hjemmeside som fysisk ligger i WebCon enheden. IP- adressen er derfor alt hvad der kræves for at opnå kontakt med den nye enhed.
Udveksling af data mellem hjemmesider, regneark,databaser m.v. foregår ved hjælp af dynamiske XML data, som genereres i WebCon ved hver forespørgsel.

Eksempelvis kan EXCEL regneark importere XML direkte. Data som skal indsættes i XML beskrives i enkle textfiler, som up-loades ved hjælp standard FTP programmer.

Alarmer sendes som SMS og/eller E-mail.

Systemet er designet for overvågning og styring af alle typer tekniske anlæg.

Site design scwebdesign